وزیر خارجه چین: بریکس باید مقابله با هژمونی یکجانبه‌گرایی را تقویت کند - پی اس موزیک

وزیر خارجه چین: بریکس باید مقابله با هژمونی یکجانبه‌گرایی را تقویت کند


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس، تاکید کرد ضروری است که اعضای این گروه از مرکزیت داشتن سازمان ملل در نظام بین‌المللی در سایه تاثیر سیاست قدرت و هژمونی یکجانبه حفاظت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84897030/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7