سفر نخست وزیر پاکستان به چین؛ شریف از این سفر چه می‌خواهد؟


تهران- ایرنا- نخست وزیر دولت ائتلافی پاکستان، به چین سفر می‌کند، این درحالی است که دولت وی همچنان با آشفتگی سیاسی و بحران اقتصادی در داخل مواجه بوده و تکاپو در جبهه سیاست خارجی باهدف جلب اعتماد شرکای قوی مانند پکن برای مهار چالش‌ها از جمله احیای معیشت بیمار پاکستان انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929330/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF