زمین لرزه ۷.۳ ریشتری در نیوزیلند/ هشدار سونامی به ساحل نشینان


تهران – ایرنا – در پی وقوع زمین لرزه ای شدید به بزرگی ۷.۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) که ظهر دوشنبه به وقت محلی سواحل شمال شرقی نیوزیلند را تکان داد، مقامات این کشور به ساکنان مناطق ساحلی هشدار احتمال وقوع سونامی دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090748/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B7-%DB%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85090748/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B7-%DB%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
  اولین نمایش واقعی: Susu Laroche - شستشوی لمسی