خشم مردم کره جنوبی در برابر پلیس کنترل امنیت و دولت این کشور در حادثه جشن مرگبار

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، حادثه شنبه شب در کره جنوبی که حین برگزاری جشن شبانه به دلیل ازدحام جمعیت اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن ۱۵۶ نفر شد و ۱۵۲ مجروح نیز به جا گذاشت، در ابتدا مردم این کشور را دچار حیرت و شوک کرد اما با گذشت مدت زمانی اندک در میان مردم به خشمی علیه دولت تبدیل شده است. 

شاهدان عینی نیز گفتند تعداد افراد پلیسی که در محل حاضر بودند بیش از آنکه به ازدحام جمعیت بپردازند درحال تمرکز بر دیگر موارد نقض قانون بودند. به نظر می رسد هیچگونه برنامه ای برای سازمان دادن جمعیت و کنترل آن در دستورکار پلیس نبوده و تنها تمرکز بر جلوگیری از دیگر اشکال نقض قانون وجود داشته است. 

در نهایت مردم کره جنوبی از آنچه می توانسته جشنی معمولی باشد که هر ساله برگزار می شود اما تبدیل به شبی مرگبار شده است در حیرت و خشم به سر می برند. بسیاری از افراد برای اولین بار پس از شیوع ویروس کرونا و برداشتن محدودیت های کرونایی به رسم قدیم در این جشن شبانه شرکت کرده بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929846/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

کره جنوبی تجربه های زیادی درخصوص مدیریت برگزاری اعتراضات بزرگ سیاسی در این کشور دارد اما در جشن شبانه ایته ئون در سئول رویکردی مرکزی نداشته است. 

از سوی دیگر کارشناسان با سرزنش درباره کافی نبودن کنترل جمعیت و ترافیک گفتند پلیس تنها ۱۳۷ نیرو را به محل اعزام کرده بود در حالی که تخمین زده می شد ۱۰۰ هزار نفر قرار است در این جشن و در منطقه ایته ئون گرد هم جمع شوند. 

  ناو آمریکایی وارد آبهای تحت کنترل چین شد
«یون هی کئون » رئیس پلیس ملی کره جنوبی روز گذشته ضمن معذرت خواهی درباره این حادثه وعده داد تحقیقات درباره این حادثه انجام شود. وی در کنفرانس خبری گفت: « تائید می کنم که تعداد زیادی تماس اضطراری پیش از این حادثه داشتیم که به ما درباره وقوع حادثه و خطر گردهمایی بزرگ هشدار داده بود، اما واکنش ما به آن تماس ها کافی نبود. »