توفان در کره جنوبی؛ خاموشی و سیل برای مردم دردسر ساز شد


تهران- ایرنا- هزاران نفر از مردم کره جنوبی به دلیل وقوع توفان شدید «هینامنور» در جنوب این کشور در روز سه‌شنبه (۱۵ شهریور) با قطعی برق روبرو شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84879328/%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF